Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA LỚP 9/3 CHÚNG EM.


TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA LỚP 9/3 CHÚNG EM.

   Trong năm học trước, lớp 9/3 có 8 học sinh giỏi, 16 học sinh khá, 10 học sinh trung bình, 1 học sinh yếu. Năm nay có thêm 3 bạn mới từ Tam Lãnh mới chuyển về, nâng số học sinh giỏi lên con số 10, số học sinh khá lên con số 17 đó là:
  Vừa vào năm học mới chưa được 3 tuần nhưng đã thấy lớp có tiến bộ so với năm trước.Tình hình phát biểu đang dần được nâng lên, có cải thiện so với năm trước. Việc học bài cũ bây giờ là chuyên bình thường đối với các bạn. Rất ít bạn chưa học bài khi lên lớp. Đó là một chuyển biến tích cực đáng tuyên dương. Cô Liên, giáo viên dạy Văn của lớp đã có lời khen lớp về việc học bài cũ.Các cán sự bộ môn khi được phân công nhiệm vụ đều thực hiện tốt. Cá nhân em mong lớp sẽ đạt được nhiều học sinh giỏi hơn, một năm học lớp 9 thật tốt, đạt kết quả cao khi thi tốt nghiệp.  
                                                             Nguyễn Tấn Anh Khoa (LPHT) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét