Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MĂNG NON


KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MĂNG NON
NHẰM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Chi đội:  CÙ CHÍNH LAN
I.MỤC ĐÍCH:
- Tạo động lực để các em học sinh phấn đấu thi đua trong các hoạt động học tập và vui chơi.
- Thông qua các công trình măng non bằng những hình ảnh trực quan để giáo dục đạo đức, giúp các em hoàn thiện hơn về nhân cách .
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
-Đối với chi đội: Từ ngày 01 – 20/11/2012.
III. NỘI DUNG:
-Phát động xây dựng công trình “Hoa điểm 10” và tuần học tốt để dâng tặng quý thầy cô:
          + Từ ngày 01-20/11/2012 mỗi chi đội có ít nhất 2 tuần đạt tuần học tốt và có ít nhất 10 học sinh có điểm 10 có nội dung kiểm trá  bài cũ thì được công nhận hoàn thành công trình măng non.
          + Tùy vào số lượng tuần học tốt và số điểm 10 của các chi đội . Liên đội sẽ xếp vị thứ thi đua cho phong trào xây dựng công trình măng non ở học kỳ 1
-Mỗi chi đội tự mua sắm cờ chi đội mới có thêu tên của chi đội mình
* Lời nhắc nhỡ: Tập thể chi đội CÙ CHÍNH LAN cố gắng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.với những tiêu chí mới của chi đội mình./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét